Za všechno může Ibsen aneb pravdivost, přirozenost a přesvědčivost skutečnosti

Z cyklu "Páteční večer"

Rok: 2006, Vltava

Délka: 2h

Připravila a uváděla: Kateřina Rathouská

V dokumentárním pásmu věnovaném norskému dramatikovi HENRIKU IBSENOVI hovořili František Fröhlich, Helena Fröhlichová, Hana Kofránková, Jan Antonín Pitínský, DAVID PRACHAŘ, Karolína Stehlíková, Daniela Mrázová a Josef Balvín.

Kromě rozhovorů zazněly i ukázky z rozhlasových či divadelních inscenací Ibsenových dramat.