Macbeth

Napsal: William Shakespeare

Režie: Boris Rösner

Info:

Macbeth je pozdně renesanční tragédie, kterou Shakespeare napsal ve svém druhém tvůrčím období, mezi Othellem a Králem Learem. Tento napůl vybájený příběh zobrazuje boj jednotlivce s řádem světa. Macbeth jako divadelní hra si získal oblibu i díky různým efektům, jako například levitující dýka nebo Bankův duch. Tato divadelní hra byla později zpracována i jako opera, kterou zkomponoval G.Verdi.

Samotná hra má 5 dějství. Jejím hlavním hrdinou je už podle názvu Macbeth, vojevůdce skotského krále Duncana. Děj se odehrává ve Skotsku, čas není přesně určen.

V prvním dějství vojevůdci skotského krále Macbeth s Bankem vyhrají důležitou bitvu proti rebelům a Norům. Posléze potkají tři čarodějnice, které jim řeknou, co je jim souzeno. Macbeth se dozví, že bude králem, Bankovi předpovědí, že založí královský rod.

V druhém dějství Macbeth ponoukán svou ženou podlehne touze po moci a úkladně zabije na svém hradě krále Duncana, aby se mohl stát jeho zástupcem. Vina má padnout na dva královi sluhy, které lady Macbethová nechala opít a sama je po vraždě krále potřela královou krví. Duncanovi synové Malcolm a Donalbain prchnou ze Skotska a podezření padne na ně.

Ve třetím dějství Macbeth hnán sudbou najme vrahy na Banka a jeho syna, těm se ale podaří zabít pouze Banka. Poté Macbeth na své korunovační hostině začne šílet (na svém místě vidí totiž Bankova ducha) a všem dojde, kdo Duncana zavraždil. Macduff, skotský šlechtic, odjede do Anglie za Malcolmem, aby ho přesvědčil o Macbethově vině.

Ve čtvrtém dějství Macbeth touží slyšet další věštbu a vydává se za čarodejnicemi. Ty mu dvojsmyslně slíbí neporazitelnost a Bankovu královskému rodu slavnou budoucnost. Když zjistí, že Macduff odjel za Malcolmem, nechá mu vyvraždit rodinu. Macduff vyrazí s Malcolmem a deseti tisíci muži na Macbetha.

Poslední dějství je vyvrcholením celé hry. Lady Macbethová spáchá sebevraždu v hrůze nad tím, co všechno způsobila. Skotští šlechtici se spojí s Malcolmem. Macduff zabije Macbetha a prohlásí Malcolma skotským králem a ten pak dá zemi do pořádku.

Macbeth je zpočátku zobrazen jako „chráněnec chrabrosti", následně ale podléhá svodům nové dravé společnosti a její touze po moci za každou cenu. Je to tragédie zločinu a trestu. Varuje společnost před lidmi, kteří prosazují své zájmy na úkor druhých. Macbeth je jedna z několika takových Shakespearových postav. Od Jaga nebo Richarda II. se Macbeth liší tím, že se u něj projevuje rozdíl v tom, co cítí a co dělá. Zpočátku cítil, že není spráné zabíjet kvůli moci, a přesto to dělal. Ke konci naopak bojoval do posledních chvil, i když už vlastně nechtěl.

Ještě hůře skončí jeho žena. Lady Macbethová zpočátku žene svého muže za mocí a slávou i přes mrtvoly, protože ho miluje a je přesvědčena, že moc a sláva ho učiní štastným. Poté ale poznává, že místo štěstí a moci, které mu chtěla dopřát, mu dopomohla k tomu, že se stal „bezmocným klubkem muk".

Ze hry mě zaujal tento maličký úryvek z druhého dějství v druhé scéně, ve kterém se Macbeth svěřoval své ženě se svými pocity po královraždě.

Macbeth: Mně bylo zakřičet, že slyším hlas:

„Nespěte! Macbeth vraždí spánek" - nevinný spánek,

zdrchanou přízi starostí co rovná,

smrt každodenních lopot, lázeň ušlých,

lék obolených, druhý pokrm žití,

ten nejživnější ze všech.

Převzato z: www.will-shakespeare.net